CHFPLN. Wciąż szansa na tańszego franka.

CHFPLN. Wciąż szansa na tańszego franka.

siła kanału spadkowego oraz strefy 3.9670 – 3.9740 potwierdziła się po raz kolejny. Dopóki kupujący nie doprowadzą do trwałego (!) ruchu powyżej 3.9750, obowiązuje nas regularny trend spadkowy w kierunku 3.9350. Co prawda kupujący mogą doszukiwać się swojej szansy na naruszonej we wtorek linii trendu wzrostowego, jednakże nawet w przypadku jej obrony w środę, dopiero silny ruch wzrostowy, o którym wspomniałem wcześniej, nadal obowiązuje, jeżeli odbicie na rynku ma być trwalsze.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.