Decyzje banków centralnych a rynek forex

Decyzje banków centralnych a rynek forex

Jedną z pierwszych informacji przekazywanych podczas szkoleń walutowych jest to, że podstawą rynku forex jest zmienność na parach walut. Najsilniejszy wpływ na relatywny kurs waluty danego kraju mają działania podejmowane przez bank centralny (każdy kraj posiada swój). Po pierwsze instytucja ta kształtuje politykę monetarną i podejmuje decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych. Jednak poza możliwością podejmowania decyzji, bank centralny ma jeszcze jeden istotny atut, za pomocą którego może wpływać na rynek – dysponuje ogromnymi kapitałami i za ich pomocą może interweniować na rynku.

Stopy procentowe

Banki centralne są zainteresowane głownie realizacją celu inflacyjnego. Jednak oczywistym jest, że w erze integracji rynków finansowych kurs waluty ma istotny wpływ na wysokość inflacji. Konsekwencją tego faktu jest ochrona kursu walutowego przez banki centralne, które swoimi decyzjami dotyczącymi wysokości stóp procentowych ograniczają znaczenie prawa popytu i podaży.

Analizy makroekonomiczne

Kolejnym niebezpośrednim działaniem banków centralnych jest publikowanie opracowań dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Na ich podstawie inwestorzy i analitycy starają się przewidzieć przyszłe decyzje w zakresie polityki monetarnej. Oczywiste jest zatem, że upublicznienie wyników analiz ekonomicznych istotnie zwiększa zmienność na parach walut.

Interwencje walutowe

Bezpośrednim narzędziem, za pomocą którego banki centralne chronią kurs walutowy, są interwencje rynkowe. To działania często niespodziewane, a ich skala wielokrotnie przekracza standardową wysokość transakcji rynkowych. W związku z tym mają ogromny wpływ na kurs walutowy.

Share

About Redakcja MPAC

Redakcja MPAC has created 13 entries.