EURPLN + XABCD?

EURPLN + XABCD?

Zgodnie ze strukturą wzrostową i wcześniejszym ruchem powrotnym do wybitego kanału spadkowego, doszło do trwałego i zdecydowanego pokonania strefy 4.34 – 4.3650, który zatrzymał się dopiero pod silną strefą 4.42 – 4.44, wspieraną przez 6-letnią linię trendu spadkowego, dlatego kontynuacja wzrostów o podobym zasięgu i podobnej sile bez jakiejkolwiek korekty będą wyjątkowo utrudnione. Mimo to ponowny test okolic 4.45 (przetestowanych w zeszłym tygodniu) w nadchodzącym tygodniu jest bardzo prawdopodobny i tylko w przypadku trwałego wybicia wspomnianego poziomu (tym samym dojdzie do naruszenia głównej linii trendu spadkowego!) otworzy się droga do poziomu 4.48 z potencjałem do 4.53! Tym samym w przypadku trwałego powrotnu do wnętrza naruszonego kanału spadkowego (cofnięcie poniżej 4.40), dojdzie do jego potwierdzenia a rynek skieruje się do strefy 4.34 – 4.3650, który obecnie jest silnym wsparciem dla rynku!

Należy również zauważyć, że obecny układ techniczny może spowodować powstanie silnej formacji spadkowej (XABCD), jeżeli wzrosty na rynku zostaną zatrzymane w okolicach 4.55!

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.