EURUSD szykuje się do spadków.

EURUSD szykuje się do spadków.

Po tym, jak trafnie oceniliśmy lokalne dno na rynku (1.0865), zasięg odbicia przerósł nasze oczekiwania. Nie mniej aktualnie rozwijająca się fala wzrostowa zmierza do kluczowego oporu w cenie 1.1150, który powinien zatrzymać obecną falę wzrostową, jeżeli nie zatrzyma jej już w czwartek 61.8-procentowe zniesienie ostatniej fali spadkowej, czyli okolice 1.11. Pamiętajmy, że wspomniany poziom jest silnym oporem w średnim i długim terminie, tak więc powrót podaży w tych okolicach będzie potwierdzeniem gotowości rynku do powrotu do regularnych spadków!

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.