Konsekwencje podatku od nieruchomości

Konsekwencje podatku od nieruchomości

We wtorek 08.11.2016 odbyła się konferencja w związku z 25-leciem uchwalenia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w Polsce.

Menadżerowie PwC uznali, że należy podnieść dyskusje na temat podatku, który często przez przedsiębiorców spychany jest na drugi plan i traktowany, jako podatek podrzędnej kategorii.

O jakim podatku mowa? To podatek od nieruchomości.

Luki w przepisach i wolna interpretacja

Potencjalnie prosta ustawa, składająca się jedynie z 10 punktów, jest często błędnie interpretowana. Pomijane są odniesienia, które swoje uzupełnienie znajdują w przynajmniej kilku innych ustawach, jak m.in. prawo cywilne, prawo budowlane czy ustaw o podatkach dochodowych.

Nadpłaty i organy odpowiedzialne

W wyniku błędnych interpretacji ustawy, przedsiębiorcy często nadpłacają podatek, co wynika ze źle prowadzonych rozliczeń podatkowych. Sytuacji tej można uniknąć, dzięki poprawnej interpretacji przepisów podatkowych.

Organami właściwymi w sprawie podatku od nieruchomości są jednostki samorządu terytorialnego (czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) i to właśnie one są beneficjentami wpływów z tego podatku.

Wyniki ankiet PwC

Wskutek badań przeprowadzonych z Klientami PwC określono, że największy problem stanowi niejednoznaczność przepisów, brak jednolitych wzorów deklaracji, podwójna rola gmin, różnorodność w interpretacji ustawy w zależności od gminy itp.

Jednym z kuriozalnych przykładów niewłaściwego zastosowania przepisów o podatku od nieruchomości jest np. określanie jego wysokości na podstawie wartości budowli. Co prawda ustawa określa, że wysokość podatku zależna jest od wartości budowli, jednak w zamyśle ma to być wartość historyczna, nie wartość rynkowa.

Jak oszczędzić?

Co prawda kierunek zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości obiera kierunek, jaki obrało wiele innych państw Zachodniej Europy, czyli w stronę podatku katastralnego, to rozwiązaniem dla przedsiębiorców na obecną chwilę jest przede wszystkim właściwa interpretacja przepisów i pamiętanie o tym, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w Polsce nie składa się jedynie z 10 podanych punktów i nie należy traktować jej w sposób dosłowny, a zapoznać się z odniesieniami do pozostałych obszarów prawa, które owa ustawa obejmuje swym zakresem.

Share

About Redakcja MPAC

Redakcja MPAC has created 13 entries.