Kurs walutowy a Produkt Krajowy Brutto

Kurs walutowy a Produkt Krajowy Brutto

Kurs walutowy jest determinowany przez szereg czynników. Inwestorzy forex uważnie studiują publikowane dane ekonomiczne. Najważniejsze wskaźniki gospodarcze mają ogromny wpływ na zmienność kursów i pociągają za sobą wiele spekulacji. Jednym z najważniejszych raportów jest ten dotyczący Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Czym jest PKB?

Produkt Krajowy Brutto to w największym skrócie całkowita wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług wytwarzanych w danym kraju. Zawiera on dane dotyczące konsumpcji wewnętrznej, poziomu inwestycji, wydatków rządowych oraz eksportu netto. Dane dotyczące poziomu PKB w Polsce publikowane są w cyklach kwartalnych przez Główny Urząd Statystyczny.  Daty upublicznienia danych są jednymi z najważniejszych terminów w kalendarzu inwestorów.

Jak PKB może wpływać na kurs walutowy?

Raport dotyczący poziomu PKB pokazuje stan gospodarki danego kraju. Dynamiczny wzrost PKB jest bardzo często powoduje podniesienie poziomów stóp procentowych. Jeżeli gospodarka rozwija się dynamicznie oznacza to, że poziom bogactwa obywateli rośnie. To z kolei powoduje wzrost wydatków gospodarstw domowych, czyli zwiększenie popytu i presję inflacyjną. Bank centralny, który stoi na straży realizacji celu inflacyjnego może zareagować podniesieniem stóp procentowych. Spadek poziomu PKB najczęściej spowoduje reakcję odwrotną. A jaki wpływ mają zmiany poziomu stóp procentowych na kurs waluty wyjaśniamy szczegółowo na szkoleniach forex prowadzonych przez naszych ekspertów.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.