Czy prognozy są ważne?

Czy prognozy są ważne?

W poprzednim wpisie pokazano możliwy wpływ PKB na kurs walutowy. Jednak rynek to nie tylko twarde dane publikowane przez ośrodki statystyczne. Rynek to także prognozy i nastroje. Czy różnice pomiędzy prognozami a danymi ostatecznymi mogą mieć wpływ na rynek forex? Jakie konsekwencje ma realizacja oczekiwanych wyników na kursy walut? Wbrew pozorom nie jest to wpływ marginalny, a konsekwencje mogą być znaczące.

Czym są prognozy?

Starając się przewidzieć zmienność kursów walut korzystamy zarówno z raportów jak i z prognoz. Prognozy walutowe publikowane są zarówno przez instytucje międzynarodowe takie jak OECD lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale również przez organy krajowe jak na przykład Ministerstwo Finansów lub bank centralny. Prognozy są wykonywane w oparciu o modele, jednak wybór modelu lub antycypowanych czynników mających wpływ na poziom wzrostu PKB zależy od konkretnej instytucji i może służyć realizacji jej celów. Jednak analiza wielu prognoz może przynieść inwestorom szereg korzyści i na pewno pomaga w wyciąganiu wniosków dotyczących zmienności na rynku forex.

Prognoza a fakty – możliwe skutki

Przeanalizujmy dwie sytuacje, które omawiamy na szkoleniach walutowych i zastanówmy się jakie konsekwencje niosą dla inwestorów.

  1. Wzrost PKB niższy niż zakładano – w takiej sytuacji kurs waluty najprawdopodobniej spadnie. Oczekiwanie podniesienie stóp procentowych ulegnie zdecydowanemu ograniczeniu, co z kolei spowoduje zmniejszenie atrakcyjności inwestycji w danym kraju. Im większa jest różnica pomiędzy oczekiwanym a faktycznym wynikiem tym większa może być obniżka kursu.
  2. Wzrost PKB wyższy od prognozowanego – taki wynik będzie najczęściej prowadził do wzmocnienia waluty danego kraju w relacji z innymi. Oczekiwania inwestorów będą przeciwne niż w poprzednio omawianym przypadku.

Jak zatem widać nie tylko poziom wzrostu PKB ma znaczenie dla rynku forex, a różnice pomiędzy prognozami a faktycznymi odczytami z gospodarki również mają duży wpływ na skuteczność decyzji inwestycyjnych.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.