Srebro (SILVER.FUT) kontynuacja odbicia.

Srebro (SILVER.FUT) kontynuacja odbicia.

Rozpoczęte odbicie na początku czerwca br., kiedy rynek osiągnął lokalne minimum w cenie 18.70 USD, doprowadziło do testu poziomu 21.50 USD. Poziom ten pokrywa się z górnym ograniczeniem kanału spadkowego, dlatego doprowadziło to do cofnięcia. Układ fal wskazuje na krótkoterminową przewagę popytu, który będzie kontynuował wzrosty w ramach wyznaczonego kanału. Z dużym prawdopodobieństwem kontynuacja aprecjacji wartości srebra rozpocznie się od najbliższego tygodnia – w takim przypadku oczekujemy ponownego testu 21.50 USD a w przypadku przekroczenia, połączonego z wybiciem kanału spadkowego, dojdzie do testu okolic 23.50 USD.
Kwestią otwartą jest rozpoczęcie kolejnej fali wzrostowej. Poziom 20.40 USD wydaje się idealnym wsparciem, gdyż pokrywa się idealnie z 38.2 proc. zniesieniem ostatniej fali wzrostowej jak również ze szczytami z przełomu 2013/2014 r. Jeżeli rynek nie zdoła kontynuować wzrostów od najbliższego tygodnia, liczymy się z cofnięciem do okolic 19.70 USD. Wtedy maksymalnym zasięgiem docelowych wzrostów będzie poziom 22.50 USD.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.