• Inflacja a kursy walut

    Aktualnie większość krajów określanych jako rozwinięte lub rozwijające się stosuje system kursów płynnych. Oznacza to, że kursy walut są efektem rynkowej gry podaży i popytu. Interwencje na rynku walutowym należą do rzadkości, a zdecydowanie większy wpływ na cenę waluty mają czynniki gospodarcze. Jednym z nich jest inflacja. Co to jest inflacja? Według Narodowego banku Polskiego […]

    Share

    czytaj więcej