• Decyzje banków centralnych a rynek forex

    Jedną z pierwszych informacji przekazywanych podczas szkoleń walutowych jest to, że podstawą rynku forex jest zmienność na parach walut. Najsilniejszy wpływ na relatywny kurs waluty danego kraju mają działania podejmowane przez bank centralny (każdy kraj posiada swój). Po pierwsze instytucja ta kształtuje politykę monetarną i podejmuje decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych. Jednak poza możliwością podejmowania […]

    Share

    czytaj więcej