Wpływ zdarzeń nieoczekiwanych na rynek forex

Wpływ zdarzeń nieoczekiwanych na rynek forex

Dzięki udziałowi w szkoleniach forex przyszli inwestorzy zyskują kompleksową wiedzę o czynnikach kształtujących kursy walutowe. Znana jest korelacja wzrostu gospodarczego lub inflacji i siły waluty. Powszechnie znany jest również wpływ polityki banków centralnych na kursy walut.

Większość tych czynników można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać opierając się na danych historycznych, analizach rynkowych, analizach porównawczych oraz prognozach publikowanych przez szereg instytucji. Znane są także daty publikacji najważniejszych raportów, dzięki czemu wiadomo kiedy można spodziewać się zmian. Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i nie wszystkie czynniki wpływające na rynek forex są możliwe do przewidzenia.

Zdarzenia nieoczekiwane

Do zdarzeń nieoczekiwanych lub trudnych do przewidzenia możemy zaliczyć katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne lub działania wojenne. Zdarzenia tego typu z dużym prawdopodobieństwem spowodują zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, które wpływają na ocenę opłacalności inwestycji. Warto zatem znać konsekwencje jakie mogą one wywołać. Sytuacje kryzysowe powodują, że przynajmniej część inwestorów wstrzymuje inwestycje, a w sytuacjach naprawdę poważnych, wycofuje kapitał. W efekcie dochodzi do deprecjacji waluty kraju, w którym wystąpiły nieoczekiwane wydarzenia, a kapitał przepływa w kierunku walut bezpiecznych. Poznanie wpływu takich wydarzeń na decyzje inwestorów pozwala na szybka reakcję, uniknięcie strat lub nawet podniesienie możliwego zysku.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.