Dolar będzie wystawiony na próbę w 2018 roku.

Dolar będzie wystawiony na próbę w 2018 roku.

Najczęściej przy analizie siły dolara używamy wykresu „głównej” pary walutowej czyli EURUSD. Tym razem postanowiliśmy zaprezentować DXY (US Dollar Currency Index), czyli relatywną siłę dolara w układzie rocznym – rzadko kto w swoich analizach bierze pod uwagę tak odległe terminy, tymczasem to one często podpowiadają z jaką tendencją będziemy mieli do czynienia w kolejnych latach.

Dostępny zakres danych historycznych sięga końcówki lat 70-tych, zatem na podstawie wystarczającej ilości danych możemy od razu stwierdzić, że cykliczność zachowania dolara ma miejsce. Po pierwsze od osiągnięcia w 1985 roku szczytu swojej siły, dolar znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym. Ponadto po między kolejnymi lokalnymi szczytami rekordowej siły dolara zachowane są 14-16 letnie odstępy.

Każda kolejna fala wzrostowa zatrzymuje się na ważnych współczynnikach Fibonacciego (fala zakończona w 2003 roku stanowiła 50% fali zakończonej w 1985 roku, z kolei fala zakończona w 2017 roku stanowiła 61.8% fali zakończonej w 2003 roku).

Przejdźmy jednak do przyszłości – a zatem co w związku z tym szykuje nam rok 2018: SPADKI.

Biorąc pod uwagę ich skalę oraz dynamikę podczas kolejnych fal, każda kolejna stanowiła niewiele ponad połowę poprzedniej (prawidłowość taką obrazują kolorowe elipsy). Dodatkowo każda wyraźna przecena dolara trwała 3 lata, co oznacza, że do 2019 roku powinniśmy widzieć przecenę o podobnej skali co w roku 2017 – dla USDPLN oznacza to spadki o kolejne 70 groszy, dla EURUSD wzrosty do poziomu 1,35!

Wracając do DXY, spadki relatywnej siły dolara w okolice poziomu 83 zbiegną się z wybitą w 2014 roku linią trendu spadkowego, a więc możemy mieć do czynienia z ruchem powrotnym przed kolejną falą umocnienia dolara, lub jak to miało miejsce w ostatnich 40 latach, dojdzie do kilkuletniej „stabilizacji” oddziaływania amerykańskiej waluty.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.